loading...

Memur-sen 2016-2017 Dönemi Toplu Sözleşme Taleplerini Açıkladı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Konfederasyonu olarak 2016-2017 dönemi toplu sözleşme tekliflerinin yüzdelik zam, taban aylığa zam, enflasyon farkı ve refah payı olmak üzere 4 kalem üzerinden olacağını belirterek, “2016 yılında birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 8 olmak üzere yüzde 16 oransal zam, 2017 yılında birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 14 oransal zam isteyeceğiz” dedi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen’in “2016-2017 Toplu Sözleşme Taleplerini” Genel Merkez’de yönetim ve Memur-Sen teşkilatlarının katılımıyla açıkladı. 2015 yılı sendika üye sayılarına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanın tebliğe göre Memur-Sen’in 836 bin 505, Kamu Sen’in 445 bin 729, KESK’in 236 bin 203 üyesi olduğunu hatırlatan Yalçın, “Bu üye sayıları gösteriyor ki kamu görevlileri sendikacılığında zirve Memur-Sen’e aittir. Bu üye sayıları göstermektedir ki; kamu görevlileri, haklarını, taleplerini, beklentilerini güvenlerini Memur-Sen’e teslim etmeyi tercih etmektedir” diye konuştu.
"TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİMİZİ BELİRLERKEN MALİYE BAKANLIĞI, HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI, MERKEZ BANKASI’NIN ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLERİNİ DİKKATE ALMADIK, ALMIYORUZ"
İş güvencesine dokundurtmadan toplu sözleşme hakkını elde edilmesini en önemli sendikal kazanım buna öncülük yapmayı da en önemli sendikal başarı olarak gördüklerini kaydeden Yalçın, “4/B’lilerin ve 4/C’lilerin kadroya geçişine masaya teklif olarak getirecek ve mücadelesini vereceğiz. Üniversiteli işçiler ve KİT personelinin de istekleri halinde kadroya geçirilmesi teklifini masaya taşımış olacağız. Kuralsız ve düzensiz çalışma olarak gördüğümüz ve insan onuruyla bağdaşmadığına inandığımız esnek ve taşeron çalıştırmaya şiddetle karşı çıkıyoruz. Kamu görevlilerinin geneliyle ilgili siyaset yasağın kaldırılmasını talep ediyoruz. Toplu sözleşme taleplerimizi belirlerken Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Merkez Bankası’nın orta ve uzun vadeli hedeflerini dikkate almadık, almıyoruz. Çünkü bu kurumlarımızın hedefleri tutmuyor. Özellikle enflasyona ilişkin tahminlerini revize ediyorlar. Maaş ve ücretlerde enflasyon oranında artış yapılması sıfır zam demektir. Yeniden değerleme oranının 2015 yılı için yüzde 10.11, kamu işçileriyle yapılan toplu sözleşmenin seyyanen yapılan ödemeler, sosyal yardım beklentileri ve diğer mali portföy hariç olmak üzere birinci 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olduğu gibi gerçeklerin farkında olduğumuzu kamu işvereni bilmeli ve masaya bütün bu veriler üzerinden oluşturduğu ikna edici teklifle gelmelidir. Bu yıl kamu işvereninden arttırma eğilimli pazarlık bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
“TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİMİZİN GÖVDESİNİ OLUŞTURAN 4 TEKLİFİMİZ YÜZDELİK ZAM, TABAN AYLIĞA ZAM, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI OLMAK ÜZERE 4 KALEM ÜZERİNDEN OLACAKTIR”
Ana kolonları 4 unsur olan paketle masaya oturacaklarını ifade eden Yalçın, şunları kaydetti:
“Toplu sözleşme tekliflerimizin gövdesini oluşturan 4 teklifimiz yüzdelik zam, taban aylığa zam, enflasyon farkı ve refah payı olmak üzere 4 kalem üzerinden olacaktır. Bu 4’lü pakette vergi kesintisi kaynaklı maaş kayıplarının tazmini, ek ödemelerin, emekli maaşına ve ikramiyesine yansıtılması, kadın ve engellilere yönelik özel taleplerimiz, emekli maaşlarının artmasını sağlayacak tekliflerimiz, ek gösterge adaletsizliğinin giderilmesi başta olmak üzere aile yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, kreş yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal hak ve yardımlara ilişkin tekliflerimiz ve taleplerimiz eşlik edecektir. En düşük devlet memuru maaşı göreve yeni başlayan 15’inci derecenin 1’inci kademesinde bin 975 TL maaş almakta olan bekar hizmetli memur 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle eline geçen net maaş 1 Temmuz 2016 tarihine kadar 2 bin 356 TL olacak. Bu oransal karşılığı ise en düşük devlet memuru maaşında yüzde 19,34 artış olarak göreceğiz. Konfederasyonumuzun üçüncü dönem toplu sözleşme teklifleri sonucu bu memurun yıllık maaşı ise 2 bin 732 TL olmakta ve maaşında yüzde 28.89 artış söz konusu olmaktadır. Hizmet kolundaki yetkili sendikaya 3’te 2 oranında dayanışma aidatı ödemesini özellikle isteyeceğiz.”
“2016 YILINDA BİRİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 8, İKİNCİ 6 AY İÇİN YÜZDE 8 OLMAK ÜZERE YÜZDE 16 ORANSAL ZAM”
Memur-Sen Konfederasyonu olarak 2016-2017 dönemi toplu sözleşme tekliflerinin 4 kalem üzerinde şekillendiğini yineleyen Yalçın, “2016 yılında birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için yüzde 8 olmak üzere yüzde 16 oransal zam, 1 Ocak 2016’dan geçerli olmak üzere taban aylığa 150 TL zam, 2015 yılı ekonomik büyüme oranının yüzde 50’si ve üç aylık dönemlerdeki büyüme oranı kadar refah payı artışı+ enflasyon farkı istiyoruz. 2017 yılında birinci 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 7 olmak üzere toplam yüzde 14 oransal zam 1 Ocak 2017’den geçerli olmak üzere taban aylığa 100 TL, 2017 yılında üçer aylık dönemlerdeki ekonomik büyüme oranı kadar refah payı ve enflasyon farkı isteyeceğiz” şeklinde konuştu.
“4/B STATÜSÜNDE GÖREV YAPAN PERSONEL İLE 4/C’Lİ PERSONELİN 4/A YA DA SÖZLEŞMELİ OLARAK KADRO ALMASININ SAĞLANMASINI MASAYA GÖTÜRMÜŞ OLACAĞIZ”
Gelir vergisi nedeniyle oluşan maaş gelir kaybının telafisini isteyeceklerini de bildiren Ali Yalçın, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Yan ödeme katsayı ve gösterge rakamlarının yüzde 50 arttırılmasını istiyoruz. 2015 yılından sonra göreve başlayanlara bir derece verilmesi konusu 5’inci olağan genel kurulumuzda Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından ifade edilmiş ve vaat edilmişti. Fazla çalışma ücretlerindeki adaletsizlik ve düşüklüğün giderilmesini isteyeceğiz. Aile yardımında önemli oranda artış istiyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesi sendika üyesi olmayı teşvik, yetkili sendika üyelerini ise takdir edecek düzeye çıkarılmalıdır. Harcırah tutarlarının arttırılmasını isteyeceğiz. Sosyal yardımlara ilişkin tekliflerimiz söz konusu. Sosyal güvenlik mevzuatı ve emekli maaşını etkileyecek teklifimiz söz konusudur. KİT’lerde ve kamuda çalışan memur işi yapan fakat memur olmayan personelin KİT’lerdeki sayılı cetvele, diğer kamu kurumlarında çalışanların memuriyet kadrolarına geçirilmesini teklif ediyoruz. 4/B statüsünde görev yapan personel ile 4/C’li personelin 4/A ya da sözleşmeli olarak kadro almasının sağlanmasını masaya götürmüş olacağız.”
“KAMU GÖREVLİLERİNİN REFAHINI ARTIRMA, GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİ YÜKSELTME STARTINI GELİN 3 AĞUSTOS’TA BİRLİKTE VERELİM”
Önümüzdeki hafta başlayacak olan Toplu Sözleşme sürecinin, genel seçimlerin hemen sonrasına gelmesi ve seçim sonuçlarına dayalı bir hükümetin oluşmaması nedeniyle farklı bir atmosferde geçeceğini ifade eden Yalçın, “ Ancak buradan şunu belirtmek istiyorum; kamu görevlilerinin paylarını alacağı kasa, toplu sözleşmeyi düzenleyen yasa, toplu sözleşme müzakerelerinin yürütüleceği masa, Memur-Sen’in de kamu görevlilerine daha çok kazanım üretecek tasası ortadadır. Onun için toplu sözleşme sürecine ilişkin bir konfederasyonun ertelenmesine ilişkin teklifinin fanteziden ibaret olduğunu ifade etmek isterim. Sayın Devlet Bahçeli’nin mevcut geçici hükümetin elindeki bütün yetkili imkanları şu kritik atmosferde kullanmasına ilişkin demeci söz konusudur. Bizimde hükümete ‘elinizdeki bütün yetki ve imkanları kullanın’ diye çağrı yaptığımızı paylaşmak isterim. Güçlü devlet, güçlü kamu personelini gerektirir. Güçlü kamu personeli ise emeğinin hakkı olan ekmeği almakla mümkündür. Bu noktada, hükümete, kamu işverenine kamu görevlilerinin refahını artıracak tekliflerle masaya gelmek sorumluluğu düşmektedir. Hükümet ve Kamu İşveren Heyetine buradan sesleniyoruz. Kamu görevlilerinin refahını artırma, gelişmişlik düzeylerini yükseltme startını gelin 3 Ağustos’ta birlikte verelim. Kamu görevlilerinin maaşlarında yapılacak artış, tulumbayı çalıştırmak için dökülecek su hükmündedir. Tulumbadan su gelmeye başladığında o su tekrar kaynağına geri döner. Bu yüzden, bu toplu sözleşmeyi kamu görevlilerine ve emeklilere yönelik “sosyal teşvik paketi” olacak şekilde mutabakatla bağlayıp sözleşme imzalayalım” değerlendirmesinde bulundu.
“MASADA ÇALIŞMA BAKANI SAYIN FARUK ÇELİK İLE MUHATAP OLACAĞIZ”
Gazetecilerin sorularını da cevaplayan Yalçın, hükümet kurma çalışmalarının devam ettiği hatırlatılarak masada kiminle muhatap olunacağının sorulması üzerine Yalçın, “Masada Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik ile muhatap olacağız. Şuan muhatabımız bellidir. Bu anlamda toplu sözleşme sürecine ilişkin trafik 15 Temmuz itibariyle başlamıştır. Bütün hizmet kollarında yetkili konfederasyon olarak bu sürece ilişkin teknik heyetimiz Devlet Personel Başkanlığına bildirilmiştir. Bugün teklif ve taleplerimiz bildirilecektir. Onun için ortada muhatapta vardır, hükümette vardır, kamu görevlileri adına heyet başkanlığını yürütecek güçlü Memur-Sen ailesi de vardır” karşılığını verdi.
Toplantının ardından 81 ilden gelen Memur-Sen temsilcileri kortej halinde Memur-Sen Genel Merkezi’nden “Memuruz, Haklıyız, Kazanacağız”, “Kalkınmadan Pay İstiyoruz”, “Sadaka Değil, Toplu Sözleşme” “Adaletli Kalkınma İstiyoruz” şeklinde sloganlar atarak Devlet Personel Başkanlığı’na yürüdü. Devlet Personel Başkanlığı’nın önünde ise Yalçın talepleri yeniden sıralayarak bir basın açıklaması yaptı. Yapılan eylemin ardından talepler Devlet Personel Başkanlığı’na teslim edildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.